Cà Phê Sữa

30,000₫
Tiêu đề:
Kích thước:

Mô tả

Cà phê phin kết hợp cũng sữa đặc là một sáng tạo đầy tự hào của người Việt, được xem món uống thương hiệu của Việt Nam, đặc biệt là người Sài Gòn, rất thích hợp để khỏi đầu một ngày mới.

 Cà Phê Sữa
 Cà Phê Sữa